VirMach特价VPS 128MB内存VPS低至年付1刀

VirMach爆棚了,居然放出了历史最低的VPS方案,128MB内存VPS低至年付1美元,太不可思议了,而且还有一个独立IP地址,建站太彪悍了。另外,VirMach还有一款特价KVM VPS,768MB内存方案年付只需6刀,真的是太牛逼了!!!

VirMach中文网就不多说了,直接上最具性价比的VPS及服务器方案:

低价OVZ VPS方案

Special OpenVZ 128MB @ $1/year

 • 128MB RAM
 • 1x vCPU @ 1GHz+
 • 5GB SSD space
 • 250GB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 10Gbps DDoS Protection
 • 1x IPv4
 • OpenVZ/SolusVM
 • Coupon: LEBBF2016S
 • $1/year
 • Order here
Elite+ OpenVZ @ $15/year

 • 1GB RAM
 • 2x vCPU @ 1GHz+
 • 30GB SSD space
 • 2TB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 1x IPv4
 • 3x IPv6 (where available)
 • OpenVZ/SolusVM
 • Coupon: LEBBF2016E
 • $15/year
 • Order here

高性价比KVM VPS及独立服务器方案

Special KVM

 • 768MB RAM
 •  1x vCPU @ 2GHz+
 • 10GB SSD space
 •  500GB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 10Gbps DDoS Protection
 • 1x IPv4
 • KVM/SolusVM
 • Coupon: LEBBF2016KVM
 • $6/year
 • Order link
Special Dedicated

 • 32GB RAM
 • E3-1240v2 (4c,8t @ 3.4GHz)
 • Various disk sizes
 • 10TB transfer
 • 1Gbps uplink
 • 5Gbps DDoS Protection
 • /28 IPv4
 • IPMI
 • Coupon: LEBBF2016DEDI
 • $30/mo
 • Order link

VirMach官网:点击直达

VirMach黑五促销 2GB内存VPS年付12刀

VirMach黑五促销来了,还是比较给力。2GB内存、20GB SSD硬盘、2TB月流量、2核心CPU年付只需12刀,还是非常给力。不过,VirMach此次黑五没有更多的方案给大家选择,呵呵~VirMach中文网觉得这个方案还是不错。

VirMach黑五促销VPS配置如下:

OVZ-Special-2

 • CPU:2 vCore @ 1GHz
 • 内存:2 GB
 • 空间:20 GB SSD(RAID 10)
 • 流量:2 TB/月(1Gbps 端口)
 • IPv4:1
 • $12/年
 • 购买地址

VirMach官网:点击直达